Ο Γιάννης Μυλόπουλος στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91.4 (ηχητικό απόσπασμα)

Συνέντευξη του Γιάννη Μυλόπουλου στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91.4 (ηχητικό απόσπασμα)