Ο Γιάννης Μυλόπουλος στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91.4 (ηχητικό απόσπασμα)

Συνέντευξη του Γιάννη Μυλόπουλου στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91.4 (ηχητικό απόσπασμα) http://mylopoulos.gr/wp-content/uploads/2023/04/συνέντευξηστοκόκκινο_απόσπασμα_1-3.mp4