26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Στην Αθήνα συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της Αττικό Μετρό ΑΕ.
Στη Γενική Συνέλευση το Ελληνικό Δημόσιο, που αντιπροσωπεύει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιώργος Δέδες.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2017:
1. Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και
2. Την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας,
καθώς και:
3. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 και
4. Εξέλεξε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2018.

ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Γενική Συνέλευση τέλος ενέκρινε την «Ετήσια Αναφορά Προόδου Εργασιών 2017» την οποία ανέγνωσε ο Πρόεδρος της Εταιρείας και όπου αναφέρεται λεπτομερώς η εξέλιξη των Έργων της Εταιρείας για τη χρήση του 2017, καθώς και οι επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως είχαν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Αττικό Μετρό.

Τόσο ο Πρόεδρος της Εταιρείας, Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, όσο και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Θόδωρος Παπαδόπουλος, τόνισαν δύο ιδιαίτερα σημεία από την πρόοδο της Εταιρείας για το έτος 2017, τα οποία αξίζουν σχολιασμού:

1. Η εντυπωσιακή αύξηση εισροών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Για πρώτη φορά εισέρρευσε στα Ταμεία της Εταιρείας το ποσό των 1,267 δις Ευρώ (1.267.670.379 Ευρώ), όταν τα αντίστοιχα ποσά για το 2016 ήταν μόλις 250 εκ. Ευρώ, για το 2015 ήταν 131 εκ. Ευρώ, για το 2014 ήταν 91 εκ. Ευρώ. Η πολύ σημαντική ενίσχυση των αποθεματικών της Εταιρείας έγινε εφικτή εξ αιτίας της αυξανόμενης απορρόφησης πόρων που εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα της μεγάλης προόδου των έργων της Εταιρείας την τελευταία διετία.
2. Η σημαντική πρόοδος του φυσικού αντικειμένου των έργων της Εταιρείας, για τα οποία δαπανήθηκε εντός του 2017 το ποσό ρεκόρ για τα τελευταία 10 χρόνια των 346 εκ. Ευρώ, όταν το 2016 επενδύθηκαν στα έργα 228 εκ. Ευρώ, το 2015 155 εκ. Ευρώ, το 2014 138 εκ. Ευρώ κλπ. Από τη μεγάλη επένδυση που έγινε εντός του 2017, η μερίδα του λέοντος και συγκεκριμένα 242 εκ. Ευρώ, απορροφήθηκαν από τα έργα Μετρό της Θεσσαλονίκης, (168 εκ. για τη βασική γραμμή και 74 εκ. για την επέκταση Καλαμαριάς), ενώ 76 εκ. Ευρώ απορροφήθηκαν στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας προς Πειραιά και 12 εκ. Ευρώ στην επέκταση του Τραμ προς Πειραιά.

Η εντυπωσιακή ενίσχυση των αποθεματικών της Εταιρείας από το ΠΔΕ και η σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην κατασκευή νέων έργων, επέτρεψαν τη σημαντική πρόοδο των έργων της Εταιρείας, η οποία αποτυπώνεται ως εξής:

1. Στο έργο του Μετρό της Θεσσαλονίκης, από το 37% του φυσικού αντικειμένου που είχε ολοκληρωθεί το 2016, μετά από 10 χρόνια δηλαδή εργασιών, φτάσαμε σήμερα στο 65% της ολοκλήρωσης του φυσικού του αντικειμένου, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά το έργο αυτό να «βλέπει» ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 για τη βασική γραμμή και το 2021 για τη γραμμή Καλαμαριάς.
2. Στην επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς Πειραιά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 1ου εξαμήνου του 2019 θα παραδοθούν οι 3 πρώτοι σταθμοί (Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια).
3. Στην επέκταση του Τραμ προς Πειραιά έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες και το έργο τίθεται σε λειτουργία αρχές του 2019.
4. Προχωρεί η δημοπράτηση της γραμμής 4 της Αθήνας (προϋπολογισμού σχεδόν 1,5 δις. Ευρώ)
5. Ξεκινούν πρόδρομες εργασίες, (αρχαιολογικές και μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ), στη γραμμή 4 και στις επεκτάσεις δυτικά του Μετρό Θεσσαλονίκης.

* Την Τετάρτη 29 Αυγούστου, έλαβε χώρα στην Αθήνα η 26η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Αττικό Μετρό Α.Ε.