Ο Γιάννης Μυλόπουλος για τα αρχαία της Βενιζέλου

Video από την Ομιλία του Γιάννη Μυλόπουλου για τα αρχαία της Βενιζέλου