Δίκτυα ενέργειας και μεταφορών: Σε αναζήτηση μιας νέας σχέσης δημόσιου – ιδιωτικού

Το ζήτημα είναι δημόσιος και ιδιωτικός τομέας να βρεθούν τρόποι να συνεργαστούν με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, […]