Ναυτεμπορική – Γ. Μυλόπουλος “Γιατί δεν λειτουργεί το μοντέλο της αυτορρύθμισης των αγορών”

Ναυτεμπορική – Γ. Μυλόπουλος “Γιατί δεν λειτουργεί το μοντέλο της αυτορρύθμισης των αγορών” http://mylopoulos.gr/wp-content/uploads/2023/04/Γ.-Μυλόπουλος-Γιατί-δεν-λειτουργεί-το-μοντέλο-της-αυτορύθμισης-των-αγορών.mp4