Δήλωση υποψηφιότητας

«Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της Δημοκρατίας, του σεβασμού των ατομικών ελευθεριών και της υποστήριξης του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα της ελευθεροτυπίας και του πλουραλισμού των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της δημόσιας Υγείας και της δημόσιας Παιδείας ισότιμα για όλους και χωρίς ταξικές διακρίσεις.

Είναι η Ελλάδα των ίσων ευκαιριών για την οικονομική ανάπτυξη και για την κοινωνική ευημερία.

Η δική μας Ελλάδα είναι η χώρα της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπου «ο έχων δύο χιτώνες δίνει τον έναν σε αυτόν που τον χρειάζεται».

Η δική μας Ελλάδα είναι η χώρα όπου η ο Ήλιος της Δικαιοσύνης θα λάμψει παντού και για όλους.

Γι’ αυτήν την Ελλάδα συστρατεύθηκα και ο ίδιος με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Γι’ αυτήν την Ελλάδα συμπαρατάχθηκα με τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι ένας από εμάς, που δεν έρχεται από πολιτική οικογένεια και που δεν έκανε περιουσίες στην πολιτική.

Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της Δικαιοσύνης Παντού: Στην Οικονομία, στην Ανάπτυξη και στην Παραγωγική Ανασυγκρότηση, στην Κοινωνία, στην Υγεία και στην Παιδεία, στο Περιβάλλον και στην Πράσινη Μετάβαση, στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς και στην ίδια την Δημοκρατία».