Δραστηριότητες

Νέο ξεκίνημα για το ΑΠΘ

Η τριήμερη έκθεση «Το ΑΠΘ στο ΝΟΗΣΙΣ: Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» στην οποία παρουσιάζονται ερευνητικές δράσεις, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ομάδων του Ιδρύματος, εγκαινιάζει μια νέα περίοδο εξωστρέφειας του ΑΠΘ και σύνδεσής του με την κοινωνία και την οικονομία.

Η προσφορά του ΑΠΘ στην οικονομία και την κοινωνία

Η συμβολή του δημόσιου πανεπιστημίου στο κοινωνικό σύνολο στη σημερινή εποχή της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης είναι αφενός η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και αφετέρου η παραγωγή γνώσης και η προώθηση της καινοτομίας, με πρωτογενή ερευνητικά αποτελέσματα, που μπορούν να μετεξελιχθούν σε καινοτόμα προϊόντα, αξιοποιήσιμα για την τόνωση της οικονομίας.

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και η Θεσσαλονίκη του Πανεπιστημίου της

Το Α.Π.Θ μετρά 81 χρόνια ζωής και η ιστορία του είναι απόλυτα ταυτισμένη με τη νεότερη ιστορία της πόλης μας. Αν και η ιδρυσή του ήταν στα σχέδια του Ελευθέριου Βενιζέλου από το 1913, το ΑΠΘ ιδρύεται τελικά το 1925 με περιπετειώδη τρόπο. Αρχικά η Φιλοσοφική Σχολή, το 1927 ακολουθεί η Φυσικομαθηματική Σχολή με πρώτο το τμήμα Δασολογίας κι έπεται δύο χρόνια αργότερα η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Με αυτό τον τρόπο, κομμάτι-κομμάτι, δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Στο ΑΠΘ κυριάρχησε το προοδευτικό πνεύμα κι αναδείχθηκαν φωτισμένοι άνθρωποι.

Ομιλία στο συνέδριο: "Το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη"

Το ολοκαύτωμα αποτελεί την πιο μελανή σελίδα της νεότερης ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας ιστορίας. Δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί αυτή η μαζική, οργανωμένη και στοχευμένη εξολόθρευση των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς του Χίτλερ ως «το αρχέτυπο του κακού». Η κυριαρχία του ναζισμού στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου κατά τον Β᾽ παγκόσμιο πόλεμο είχε ως αποτέλεσμα τον αφανισμό με τον πιο φρικτό τρόπο 6 περίπου εκατομμυρίων Εβραίων. Αποτελεί ως εκ τούτου μοναδικό φαινόμενο γενοκτονίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Σελίδες