Η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας.

Τώρα που όπως όλα δείχνουν πλησιάζουμε στην έξοδο από το τούνελ της ύφεσης και της επιτροπείας της ελληνικής οικονομίας, είναι η κατάλληλη στιγμή να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Κι αυτό γιατί πουθενά στα μνημόνια των νεοφιλελεύθερων δανειστών δεν υπήρξε πρόβλεψη για δρομολόγηση μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για την ελληνική οικονομία, ικανής να υπηρετήσει τις ανάγκες της χώρας, παράλληλα με την υποστήριξη των δανειακών της υποχρεώσεων.

Η νεοφιλελεύθερη συνταγή της μακρόχρονης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, της λιτότητας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων, του παγώματος της εσωτερικής αγοράς και της καταστροφής της εγχώριας επιχειρηματικότητας, καθώς και της επιβολής εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων του εθνικού πλούτου προς όφελος διεθνών συμφερόντων, είναι σαφές πλέον σε ποιους απευθύνονταν και με τι σκοπό…

Η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει λοιπόν να επανασχεδιαστεί κατά εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σχέση με ό,τι μας έφερε μέχρι εδώ και να κινηθεί στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που πρώτα μας ανάγκασε σε υπερχρέωση και στη συνέχεια μας επιβλήθηκε σαν θεραπεία.

Πρώτο και βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό της επόμενης μέρας για την ελληνική οικονομία είναι η δρομολόγηση μιας αυτοδύναμης αναπτυξιακής πορείας, ικανής να στηρίξει την Ελλάδα στα πόδια της χωρίς το δεκανίκι του εξωτερικού δανεισμού.

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη προϋποθέτει τη δρομολόγηση σε νέες βάσεις ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Ενός παραγωγικού μοντέλου δηλαδή που επειδή ακριβώς θα είναι αυτοτροφοδοτούμενο, θα μπορέσει να εξασφαλίσει και τη διάρκεια της αναπτυξιακής πορείας. Η βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση απαιτεί μια μεγάλη στροφή της ελληνικής οικονομίας στη συγκροτημένη και συστηματική αξιοποίηση των πολλαπλών ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

Ξεκινώντας από το συγκριτικό πλεονέκτημα της διεθνούς ζήτησης των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων και από τα πλεονεκτήματα που παρέχουν η ελληνική φύση, το

κλίμα και τα ελληνικά οικοσυστήματα, καθώς και η μοναδική στον κόσμο ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός και φτάνοντας μέχρι το ιστορικά καταξιωμένο ως ευρηματικό και επινοητικό ανθρώπινο δυναμικό που σήμερα εγκαταλείπει την πατρίδα, είναι σαφές ότι οι τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, των υποδομών και της χωροταξίας, της ενέργειας και των φυσικών πόρων, του τουρισμού και του οικοτουρισμού, του πολιτισμού και της παιδείας, πρέπει να αναδιαρθρωθούν εκ βάθρων προκειμένου να υποστηρίξουν τη νέα στροφή προς μια βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση με κατεύθυνση την αυτοδύναμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Δεύτερο και όχι μικρότερης σημασίας χαρακτηριστικό της επόμενης μέρας, είναι η δικαιοσύνη του νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Η ανάπτυξη για να είναι δίκαιη πρέπει να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων στις αναπτυξιακές ευκαιρίες. Η αρχή αυτή, που δεν συναντάται στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη, η οποία υπηρετεί μεγάλα παγκοσμιοποιημένα συμφέροντα, γίνεται αυτονόητη στην υπόθεση της αυτοδύναμης ανάπτυξης, λόγω ακριβώς της συμμετοχής των ίδιων των πολιτών στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου τους.

Η δίκαιη ανάπτυξη προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι με σεβασμό στους διακριτούς τους ρόλους μοιράζονται την ευθύνη του εγχειρήματος. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από τις ιδεοληψίες που θέλουν τον δημόσιο τομέα αντιπαραγωγικό και αντιαναπτυξιακό, καθώς και τον ιδιωτικό ως οιωνεί παράγοντα διαφθοράς. Ο ρόλος του δημόσιου ως θεματοφύλακα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δίκαιης αναδιανομής του πλούτου, της δημιουργίας κοινωφελών έργων και υποδομών, της αξιοποίησης των δημόσιων αγαθών και της προστασίας του περιβάλλοντος, τον αναγορεύει σε βασικό πυλώνα της δίκαιης ανάπτυξης. Από την άλλη ο ιδιωτικός τομέας στη βιώσιμη ανάπτυξη εκφράζει τις υγιείς τοπικές κοινωνικές δυνάμεις και όχι αλλότριους και κερδοσκοπικούς οικονομικούς κατακτητές.

Στην επόμενη μέρα θα μας οδηγήσουν οι δυνάμεις που αντιτίθενται στην υπεύθυνη για τα σημερινά δεινά νεοφιλελεύθερη πολιτική, επαγγελλόμενες μια βιώσιμη ανάπτυξη με χαρακτηριστικά αυτοδυναμίας, διάρκειας και δικαιοσύνης.

* Το άρθρο του Καθηγητή Γιάννη Α. Μυλόπουλου, Προέδρου της Αττικό Μετρό Α.Ε., δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2018, στην εφημερίδα Νέα Σελίδα.