Συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με την Πράξη: Το Μετρό και η γοητεία της επιστήμης του Μηχανικού.

Χαιρετισμός του καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου, προέδρου της Αττικό Μετρό Α.Ε. στην υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Σας υποδεχόμαστε σήμερα στον υπό κατασκευή σταθμό «Πανεπιστήμιο» του μεγαλύτερου τεχνικού έργου που εκτελείται αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Η Αττικό Μετρό Α.Ε. που έχει κατασκευάσει το Μετρό και το Τραμ της Αθήνας, κατασκευάζει σήμερα το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το Μετρό του Πειραιά και το Τραμ του Πειραιά και ήδη σχεδιάζει τη μεγαλύτερη γραμμή που έχει ποτέ κατασκευαστεί, τη Γραμμή 4 στην Αττική, συνολικού μήκους 32 χιλιομέτρων με 30 υπερσύγχρονους σταθμούς, καθώς και τις επεκτάσεις του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Το έργο της Θεσσαλονίκης, σε σταθμό του οποίου βρισκόμαστε, περιλαμβάνει τη βασική γραμμή μήκους 9,6 χιλιομέτρων με 13 σταθμούς και την επέκτασης της Καλαμαριάς μήκους 4,8 χιλιομέτρων με 5 σταθμούς. Από το συνολικό μήκος των 9,6 χιλιομέτρων δίδυμης σήραγγας της βασικής γραμμής έχει ήδη διανοιγεί πάνω από το 88%.

Από τους 13 σταθμούς της βασικής γραμμής, τα έργα πολιτικού μηχανικού έχουν ολοκληρωθεί στους 8, ενώ στους 3 η κατασκευή είναι σε προχωρημένο στάδιο. Τέλος, στην Αγία Σοφία συνεχίζεται ακόμη η αρχαιολογική ανασκαφή ενώ στο σταθμό «Βενιζέλου» μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Αττικό Μετρό Α.Ε. και τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραπάνω φορέων, ήδη εκπονούνται οι σχετικές μελέτες για την κατασκευή του σταθμού και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες. Στο σταθμό «Βενιζέλου» αξίζει να κάνουμε μια ειδική αναφορά, καθώς εκεί αποκαλύφθηκε ο κεντρικός οδικός άξονας της βυζαντινής πόλης, γνωστός ως Decumanus Maximus, σε ολόκληρο το πλάτος του. Το σπουδαίο αυτό αρχαιολογικό εύρημα θα διατηρηθεί κατά χώραν και θα συνυπάρξει αρμονικά, ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, με τον σταθμό του Μετρό που θα κατασκευαστεί στο ίδιο σημείο αλλά σε μεγαλύτερο βάθος, αναδεικνύοντας τον Σταθμό «Βενιζέλου» σε σημαντικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης.

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαία η επιλογή του χώρου για την υποδοχή σας καθώς το έργο του Μετρό καλύπτει και τους 4 τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού:
Α) Τον Κατασκευαστικό Τομέα, μια και ένα σημαντικό μέρος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, η επίβλεψη και η κατασκευή των σταθμών του Μετρό, καθώς επίσης και η κατασκευή των υποστηρικτικών κτιρίων και του αμαξοστασίου, που είναι εργασίες πολιτικού μηχανικού ιδιαίτερα απαιτητικές, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά υπόγειες κατασκευές.

Β) Τον Γεωτεχνικό Τομέα, καθώς ο σχεδιασμός ενός Μετρό απαιτεί τη διάνοιξη υπόγειων σηράγγων που είναι πολύπλοκα γεωτεχνικά έργα. Προβλέπει όμως και την κατασκευή υπόγειων σταθμών, όπου τα γεωτεχνικά ζητήματα και τα ζητήματα θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων των εδαφών βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα.

Γ) Τον Τομέα των Συγκοινωνιών, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης καθώς το Μετρό είναι κατά βάση ένα συγκοινωνιακό μέσο σταθερής τροχιάς και συνεπώς ο σχεδιασμός και η κατασκευή του εμπλέκει ζητήματα που άπτονται της συγκοινωνιακής τεχνικής και του σχεδιασμού μεταφορών. Ακόμη, ως ένα σύνθετο και μεγάλο έργο προϋποθέτει την εφαρμογή ειδικών τεχνικών και μεθόδων για τη διοίκησή του, που προέρχονται από την επιστημονική περιοχή της Διαχείρισης Έργων. Και τέλος, το Μετρό αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν έργο ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής του, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του, αφού δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στους τομείς του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού.

Δ) Τον Τομέα του Περιβάλλοντος, καθώς το Μετρό είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο πόλης που κατασκευάστηκε στην Αθήνα και κατασκευάζεται τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία του Μετρό προβλέπει δραστική μείωση της κυκλοφορίας των ΙΧ οχημάτων στις πόλεις και σημαντική μείωση των εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, συμμετέχοντας δραστικά στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα εξυπηρετούνται με το Μετρό καθημερινά περίπου 930.000 επιβάτες, μειώνοντας κατά 170.000 τα ΙΧ οχήματα που θα κυκλοφορούσαν στη πόλη και κατά 760 τόνους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους ημερησίως. Στη Θεσσαλονίκη, το Μετρό με τις δυο γραμμές του αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 300.000 επιβάτες ημερησίως, μειώνοντας κατά περίπου 80.000 τα ΙΧ οχήματα που κυκλοφορούν στη πόλη και κατά 200 τόνους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους ημερησίως.

Πέραν αυτών, η συνύπαρξη του σταθμού «Βενιζέλου», στο έργο της Θεσσαλονίκης, με τα αρχαιολογικά ευρήματα του Decumanus Maximus, που αποκάλυψαν τη διαχρονικότητα του κεντρικότερου οδικού άξονα της πόλης από την Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή μέχρι την Οθωμανική και τη σύγχρονη Ελληνική, αναδεικνύει τα έργα του Μετρό σε ένα ρόλο γέφυρας ανάμεσα στην τεχνολογία αφενός και τον πολιτισμό, την παράδοση και την ιστορία αφετέρου.

Σας εύχομαι, κλείνοντας, ένα γόνιμο και δημιουργικό ταξίδι στον γοητευτικό κόσμο της επιστήμης του Μηχανικού που, όπως βλέπετε, είναι μια επιστήμη και ένα επάγγελμα με μεγάλη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία, την περιβαλλοντική ισορροπία αλλά και τον πολιτισμό.