Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδρύματος

Αξιότιμε κε Πρόεδρε του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ,

Οι πράξεις και οι παραλείψεις του οργάνου του οποίου προεδρεύετε και η περιφρόνηση την οποία επέδειξε απέναντι στη νομιμότητα και τους ακαδημαϊκούς θεσμούς, έχουν βυθίσει το πανεπιστήμιο σε πρωτοφανή για την ιστορία του διοικητική κρίση.
Η ακύρωση των πρυτανικών εκλογών από το ΣτΕ και η ανωμαλία στη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος, σε μια περίοδο που η διοίκηση του ΑΠΘ θα έπρεπε να εργάζεται προσηλωμένη στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που το ταλανίζουν, οφείλονται αποκλειστικά στη στάση και τις επιλογές του ΣΙ, το οποίο πρώτα παραβίασε τη νομιμότητα και στη συνέχεια αδιαφόρησε για τις συνεχείς έγγραφες υπομνήσεις του τότε Πρύτανη που υπεδείκνυαν τη μη νόμιμη σύνθεση του οργάνου, οι αποφάσεις του οποίου καθόρισαν την εκλογή και το διορισμό Πρύτανη. Εαν το ΣΙ δεν είχε επιδείξει αυταρχική, αλαζονική και αδιάλλακτη στάση, η σημερινή διοικητική κρίση είναι βέβαιον ότι θα είχε αποφευχθεί.
Αλλά και στη συνέχεια, το ΣΙ δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κρίση που το ίδιο προκάλεσε κατά τρόπο που να συνάδει με τη νομιμότητα και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η ανοχή του και η αδιαμαρτύρητη αποδοχή της πρωτοφανούς κυβερνητικής παρέμβασης στα εσωτερικά του ΑΠΘ, για πρώτη φορά στα χρονικά μετά τη δικτατορία να διοριστεί Πρύτανης με νομοθετική πράξη με... ονοματεπώνυμο, ενέργεια νομιμοφανής μεν, αλλά προδήλως συγκρουόμενη τόσο με τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων, όσο και με τις ακαδημαϊκές παραδόσεις, που θέλουν τον Πρύτανη να εκλέγεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα και τα νόμιμα όργανά της, βαθαίνει την κρίση και επιτείνει την ανωμαλία.
Οι ευθύνες του ΣΙ όμως ανιχνεύονται και στον τρόπο με τον οποίο το όργανο αυτό αντιμετώπισε την απόφαση του ΣτΕ. Σύμφωνα με την οποία οι πρυτανικές εκλογές και ο διορισμός Πρύτανη που προέκυψε από αυτές ακυρώθηκαν και παρά ταύτα στη διοίκηση του Ιδρύματος, παραμένει, ως ασκών χρέη Πρύτανη, μέλος της ακυρωθείσας διοίκησης, χωρίς το ΣΙ να έχει διαμαρτυρηθεί ή να έχει προσπαθήσει να εμποδίσει την πρόδηλη παραβίαση της απόφασης του ανωτάτου Δικαστηρίου.
Τέλος, το ΣΙ ευθύνεται για την εκτροπή από τη νομιμότητα και τη διοικητική ομαλότητα, καθώς καλεί στις συνεδριάσεις του τον πρώην Πρύτανη του ΑΠΘ, συμμορφούμενο στον τύπο και όχι στην ουσία της απόφασης του ΣτΕ. Καθώς είναι προφανές από το όλο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ, ότι ο πρώην Πρύτανης πρέπει να κλητευθεί στις συνεδριάσεις του οργάνου με την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες του Πρύτανη, τις οποίες είχε την 20η Μαίου και όχι ως φυσικό πρόσωπο που είναι σήμερα, χωρίς καμία διοικητική αρμοδιότητα και χωρίς αρμοδιότητα εκπροσώπησης. Και είναι αυτό σαφές γιατί σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης του ΣτΕ, οι πρυτανικές εκλογές ακυρώθηκαν ακριβώς επειδή δεν κλητεύθηκε στις συνεδριάσεις του ΣΙ ο νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, που όπως ρητά ο νόμος ορίζει είναι ο Πρύτανης. Με την αποδοχή από μέρους του ΣΙ του διορισμού στη θέση του Πρύτανη προσώπου διαφορετικού από τον πρώην Πρύτανη, προφανώς ανοίγει ο δρόμος για νέα δικαστική εμποκή, καθώς στις συνεδριάσεις του θα συμμετέχει ο πρώην Πρύτανης, όπως η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει, χωρίς όμως αυτός να έχει την αρμοδιότητα εκπροσώπησης του Ιδρύματος, όπως ο νόμος επιβάλλει και η απόφαση του ΣτΕ δέχεται. 
Για την άρση του αδιεξόδου, έστειλα επιστολή προς τον εκτελούντα χρέη Πρύτανη, Καθηγητή Θεόδωρο Λαόπουλο, ζητώντας του να μου μεταφέρει τη γνώμη της Συγκλήτου, προκειμένου να συμμετάσχω στις συνεδριάσεις του ΣΙ εκπροσωπώντας το ανώτατο συλλογικό διοικητικό όργανο του ΑΠΘ και μέσω αυτού, το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Μια ενέργεια η οποία θα εξασφάλιζε τη νομιμοποίηση της συμμετοχής μου στις συνεδριάσεις του ΣΙ, αφού με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσα να έχω τη εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια των επίμαχων συνεδριάσεων. Έτσι, η συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις του ΣΙ αφενός θα είχε νόημα, μια και δεν θα ήμουν διακοσμητικό πρόσωπο χωρίς αρμοδιότητες, αλλά θα είχα εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της Συγκλήτου, ενώ αφετέρου θα ικανοποιούσε την απαίτηση του νόμου και την ουσία της απόφασης του ΣτΕ, στις συνεδριάσεις του ΣΙ να συμμετέχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου.
Δυστυχώς, ο κ. Λαόπουλος μη αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης και τις νομικές συνέπειες της παρουσίας μου στο ΣΙ χωρίς καμία εξουσιοδότηση και χωρίς καμία αρμοδιότητα, έμεινε στον τύπο και απέρριψε την πρότασή μου, αρνούμενος να συγκαλέσει τη Σύγκλητο για το θέμα αυτό. Εντύπωση μάλιστα μου προκάλεσε το γεγονός ότι διερωτήθηκε γιατί όσο ήμουν Πρύτανης δεν είχα ζητήσει παρόμοια γνώμη της Συγκλήτου, τη στιγμή κατά την οποία θα όφειλε να γνωρίζει, ως ασκών χρέη Πρύτανη, ότι ο Πρύτανης δια νόμου είναι εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου και έχει την αρμοδιότητα της διοίκησής του, χωρίς να χρειάζεται προς τούτο εξουσιοδοτήσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ ότι η συμμετοχή μου, ως φυσικού προσώπου, χωρίς αρμοδιότητες και χωρίς εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του πανεπιστημίου, στις συνεδριάσεις του ΣΙ δεν ικανοποιεί τις επιταγές ούτε του νόμου, ούτε της απόφασης του ΣτΕ, ανοίγοντας το δρόμο για ενδεχόμενη νέα δικαστική εμπλοκή. Συνεκτιμώντας δε τη συνολική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στο ΑΠΘ, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι δεν επιθυμώ, με την παρουσία μου στις συνεδριάσεις του ΣΙ, να συμμετάσχω στον ευτελισμό των θεσμών.

Με τιμή
_
Καθηγητής Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
πρώην Πρύτανης ΑΠΘ