Ψηφίσματα της 74ης Συνόδου Πρυτάνεων

74η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013
 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων:
 
Εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή της στον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεωρεί ότι οι εξασκούμενες άδικες διώξεις θίγουν και το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Υποστηρίζει τις προσπάθειες που από καιρό καταβάλλει η Σύγκλητος και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και το Πανεπιστήμιο Αθηνών να επανέλθει άμεσα σε κανονική λειτουργία, και ζητεί την άμεση ανάκληση κάθε δίωξης κατά του Πρύτανη Θεοδόση Πελεγρίνη.
Διαπιστώνει ότι οι διώξεις των Πρυτανικών Αρχών, η διαθεσιμότητα του Διοικητικού Προσωπικού, και η συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης των Πανεπιστημίων οδηγούν εν τέλει σε συρρίκνωση και υποβάθμιση τη Δημόσια Παιδεία.
Διακηρύσσει σε εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα ότι η Παιδεία είναι Επένδυση για το μέλλον και όχι Δαπάνη, γεγονός που επιτάσσει η Παιδεία στη χώρα μας να τεθεί εκτός Μνημονίου.
Καλεί το ΥΠΑΙΘ να διασφαλίσει, έστω την ύστατη στιγμή, την ελάχιστη στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας των Δημόσιων Πανεπιστημίων, ανακαλώντας τη μείωση κατά 15% του προϋπολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2014 και να αποδεσμεύσει τα ταμειακά υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη για να ενσωματωθούν στους προϋπολογισμούς τους.
Επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας και συνέπειας της ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, κατά την λήψη των συναφών αποφάσεων, και την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης των ακαδημαϊκών αρχών στην διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων των ΑΕΙ καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΑΕΙ στο κοινωνικό σύνολο.
 
-------------------------
 
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή της στον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεωρεί ότι οι άδικες διώξεις δεν αφορούν μόνο στον Πρύτανη, αλλά στρέφονται πρωτίστως κατά του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας.
Ζητεί την άμεση ανάκληση κάθε δίωξης κατά του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Θεοδόση Πελεγρίνη, και επισημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία ασκείται δίωξη κατά εκλεγμένου Πρύτανη. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της Ελληνικής Ιστορίας.
 
-------------------------
 
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑ
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων υποστηρίζει τις προσπάθειες που από καιρό καταβάλλει η Σύγκλητος και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και το Πανεπιστήμιο Αθηνών να επανέλθει άμεσα σε κανονική λειτουργία.
 
-------------------------
 
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
«Η Παιδεία είναι Επένδυση και όχι Δαπάνη»
 
Ομόφωνα η Σύνοδος των Πρυτάνεων υπογραμμίζει ότι το καταστροφικό πλήγμα που δέχθηκαν από την εφαρμογή των οριζόντιων μέτρων διαθεσιμότητας τα οκτώ Πανεπιστήμια - ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΟΠΑ - τα οποία οδηγήθηκαν από την κυβέρνηση σε αδυναμία λειτουργίας δεν μπορεί να αναταχθεί, παρά μόνο με συντεταγμένες ενέργειες της Πολιτείας για την άμεση επίλυση του προβλήματος.
Τα Πανεπιστήμια ανταποκρίθηκαν εξαρχής στα σχέδια αξιολόγησης που ζητήθηκαν και κατέθεσαν προτάσεις εξορθολογισμού, ενώ το Υπουργείο τα απέρριψε και προχώρησε μονομερώς, χωρίς αιτιολόγηση σε μέτρα διαθεσιμότητας. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων διεθνοποίησε το ζήτημα. Τα 8 Πανεπιστήμια έχουν προσφύγει στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ περί διαθεσιμότητας και προσβλέπουν στην άμεση δικαίωσή τους κατά την εκδίκαση, στις 10 Ιανουαρίου 2014. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων συμπαρίσταται και υποστηρίζει την ως άνω προσπάθεια και θα παρίσταται στο ακροατήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ.
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ενημερώθηκε από κάθε Πανεπιστήμιο για τα αποτελέσματα του διαλόγου με το ΥΠΑΙΘ. Ο διάλογος αυτός ξεκίνησε μετά από δώδεκα εβδομάδες απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων και πανεπιστημιακών κινητοποιήσεων και συνέβαλε στο να τεθούν τα θέματα συζήτησης προς συμφωνία μεταξύ εργαζομένων, Ιδρυμάτων και ΥΠΑΙΘ. Η Σύνοδος ανέλαβε τις ευθύνες που της αναλογούν, στην κατεύθυνση της επεξεργασίας των τμημάτων των Οργανισμών για την αναδιάρθρωση του προσωπικού, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων και η δυνατότητα των Πανεπιστημίων να λειτουργήσουν.
Στην κατεύθυνση αυτή ζητά να δεσμευθεί το ΥΠΑΙΘ για άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις και διοικητικές πράξεις που θα απαντήσουν στα βασικά αιτήματα των Πανεπιστημίων και των εργαζομένων και συγκεκριμένα:
 

 • Στην ανάκληση – τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων και στην ανάκληση της πειθαρχικής παραπομπής σε αργία των υπαλλήλων που δεν απεγράφησαν
 • Στην δημιουργία νέων θέσεων εκπαιδευτικού τεχνικού προσωπικού και την ενδοϊδρυματική κινητικότητα για τη διασφάλιση των θέσεων των διοικητικών υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η Σύνοδος επαναλαμβάνει ότι τα Πανεπιστήμια, για να λειτουργήσουν, έχουν ανάγκη από τη συμβολή όλων των διοικητικών τους υπαλλήλων και προς τούτο ζητά άμεση ρύθμιση από το ΥΠΑΙΘ.
 
H υποχρηματοδότηση και η διαθεσιμότητα, οι διώξεις των Πρυτανικών Αρχών και η προσπάθεια απαξίωσης των Πανεπιστημίων οδηγούν σε συρρίκνωση και υποβάθμιση τη Δημόσια Παιδεία. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων σε εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα διακηρύσσει ότι η Παιδεία είναι Επένδυση για το μέλλον και όχι Δαπάνη, γεγονός που επιτάσσει η Παιδεία στη χώρα μας να τεθεί εκτός Μνημονίου.
 
-------------------------
 
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 
Από την αρχή του τρέχοντος οικονομικού έτους ήταν γνωστές οι δυσκολίες λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής που επιχειρείται στη χώρα. Η τήρηση, ωστόσο, των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας προϋποθέτει στοιχειώδη διαχειριστική επάρκεια ώστε να εξασφαλίζονται τουλάχιστον οι ζωτικές λειτουργίες για το Πανεπιστήμιο. Η πορεία της κρατικής χρηματοδότησης για το σύνολο των δαπανών, κατά την τελευταία δεκαετία, έχει μειωθεί δραματικά. Έχει ήδη αποφασισθεί για το 2014 μείωση των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων κατά 15% (και εκ νέου κατά 11% το 2015). Με έτος αναφοράς το 2005 η μείωση ανέρχεται σε 55-60%, έναντι 20-25% στις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ. Αν δε λάβουμε υπόψη ότι η μείωση των κρατικών δαπανών συνολικά στη χώρα μας κατά το ίδιο διάστημα είναι της τάξης του 25%, διαπιστώνουμε ότι η μείωση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου, γεγονός που αφενός υποθηκεύει τις όποιες προσπάθειες για την έξοδο από την κρίση, αφετέρου δεν επιτρέπει στα περισσότερα ΑΕΙ να καταθέσουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς -σύμφωνα με τις επιταγές του ΓΛΚ- για να εκπληρώσουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών τους.
 
H ΣτΠ καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ:

 1. Να διασφαλίσει, έστω την ύστατη στιγμή, την ελάχιστη στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας των Δημόσιων Πανεπιστημίων, ανακαλώντας τη μείωση κατά 15% του προϋπολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2014.
 2. Να μεριμνήσει για την έγκαιρη έγκριση στην αρχή του κάθε έτους των τακτικών προϋπολογισμών ως και των Δ.Ε των ΑΕΙ.
 3. Να διασφαλίσει την ταχύτατη εκταμίευση των εγκεκριμένων κονδυλίων
 4. Να διασφαλίσει την έγκαιρη έγκριση των αιτούμενων από τα ΑΕΙ τροποποιήσεων των προϋπολογισμών
 5. Να αποδεσμεύσει τα ταμειακά υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη και να επιτρέψει στα Πανεπιστήμια να τα ενσωματώσουν στους προϋπολογισμούς τους.
 6. Να ζητήσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΥΘΥ) την τροποποίηση της παρ.1.3 του άρθρου 3 της απόφασης 3653/ΕΥΘΥ 114 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 312, 14/2/2013), δίδοντας στα Ιδρύματα την δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια, με βάση τις ανάγκες τους, την καλύτερη αξιοποίηση για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, του ποσού της παρακράτησης 8% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών των έργων που υλοποιούνται από τα ΑΕΙ στο πλαίσιο του Ε.Π «Δια βίου Μάθηση 2007-2013).
 7. Να συστήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Συνόδου των Πρυτάνεων και των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, με τη συνδρομή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία θα καθορίσει το επίπεδο της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και θα εξασφαλίσει το ανθρώπινο δυναμικό και τους υλικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή λειτουργία των Πανεπιστημίων.

 
-------------------------
 
ΟΜΟΦΩΝO ΨΗΦΙΣΜΑ Συνόδου Πρυτάνεων με βάση τα πορίσματα
της 5ης Συνόδου Αναπληρωτών Πρύτανη-Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 
Θέμα 1. Διασφάλιση του Ανθρώπινου Δυναμικού για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων
 
Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας:

 • την άμεση έκδοση των προβλεπομένων πράξεων (ΚΥΑ, ΠΥΣ) για την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών των Πανεπιστημίων σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • την έγκριση στους οργανισμούς των Πανεπιστημίων των απαραίτητων θέσεων ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ δεδομένης της απομείωσής τους με ραγδαίους ρυθμούς λόγω συνταξιοδοτήσεων.
 • τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ που εκκρεμούν περισσότερο από δυο χρόνια.
 • Τη θεσμοθέτηση των απαραίτητων θέσεων εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού στους Οργανισμούς και άμεση ρύθμιση αναδιάρθρωσης ώστε να διασφαλισθούν οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων και ο εξορθολογισμός της διάρθρωσης προσωπικού.
 • Στο πλαίσιο αυτό ζητά επίσης από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ 6 του Ν. 4009/11 με πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων οι οποίες θα εξασφαλίζουν την αυτοδίκαιη ένταξη/μετατροπή θέσεων των υπηρετούντων, εκλεγμένων και υπό διορισμό μελών ΕΕΔΙΠ I , ΕΕΔΙΠ II και ΕΤΕΠ στις αντίστοιχες κατηγορίες ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 ν. 4009/2011, ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα προσόντα τα προβλεπόμενα από την παραπάνω διάταξη.
 • Τέλος, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλισθεί ότι η μετάταξη των διδακτόρων ΙΔΑΧ σε θέσεις ΕΔΙΠ, καθώς και των ΠΕ-ΤΕ σε θέσεις ΕΤΕΠ βάσει της ενδοιδρυματικής κινητικότητας, δεν συνεπάγεται μεταφορά των θέσεων από το οργανόγραμμα διοικητικών υπηρεσιών. Οι θέσεις αυτές παραμένουν ως θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και προσδιορίζονται κλάδοι και κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες των Ιδρυμάτων.

 
Θέμα 2. Αντιμετώπιση της πρόβλεψης του Νόμου για διαγραφή φοιτητών στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
 

 • Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια τη διάταξη του νόμου 4009 που προβλέπει τη διαγραφή φοιτητών

 
Θέμα 3. Διασφάλιση Ποιότητας
Α. Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών

 • Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία πιστοποίησης που πρόκειται να ακολουθήσει η ΑΔΙΠ
 • Συμμετοχή των Πανεπιστημίων στον καθορισμό των υπό σύσταση θεματικών Επιτροπών της ΑΔΙΠ
 • Συντονισμό μεταξύ των Ιδρυμάτων από τις ΜΟΔΙΠ για τα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης – διασφάλισης ποιότητας

Β. Δημιουργία Δικτύου ΜΟΔΙΠ

 • Η Σύνοδος Πρυτάνεων αποφασίζει τη δημιουργία Δικτύου ΜΟΔΙΠ μεταξύ των επιμέρους ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων με τη συμμετοχή του Προέδρου της με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στα ζητήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών. Για το συντονισμό του δικτύου να συγκροτηθεί 5 μελής Επιτροπή με πρώτη σύνθεση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΜΠ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Να ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας η συνέχιση των έργων ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ με πόρους ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι οι πόροι των έργων λήγουν τους επόμενους μήνες.

Γ. Συντονισμός σε θέματα αρμοδιότητας ΑΔΙΠ. Σύνταξη θεματικών καταλόγων κριτών για την εκλογή, εξέλιξη και κρίση μελών ΔΕΠ.

 • Η άρνηση της ΑΔΙΠ να συνεχίσει την ισχύουσα διαδικασία έγκρισης των αξιολογητών – κριτών από την αλλοδαπή, πριν από την έκδοση των Οργανισμών, δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας δικαίου για τις εξελίξεις και εκλογές μελών ΔΕΠ.

Θέμα 4. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση έκδοσης των απαιτούμενων Π.Δ. για την λειτουργία των Π.Μ.Σ. των Πανεπιστημίων. Η Σύνοδος υπογραμμίζει την στρατηγική της για την ανάπτυξη Διεθνών Διαπανεπιστημιακών ΠΜΣ σε διεπιστημονική βάση και κατά προτεραιότητα σε τομείς εξειδίκευσης που υπηρετούν τις ανάγκες της αειφόρου ανάπτυξης και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση έκδοση των Π.Δ εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Σχολών/Τμημάτων που επισπεύδουν.
 
-------------------------
 
ΟΜΟΦΩΝΟ Ψήφισμα «Νέα οργανογράμματα πανεπιστήμιων, ΕΛΚΕ και ΝΠΙΔ
 
Εν όψει της διαμόρφωσης των νέων οργανογραμμάτων ΑΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη τον ν.4009/2011 ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της ίδρυσης νέων ΝΠΙΔ, με την κατάργηση των υπαρχουσών Εταιρειών Αξιοποίησης της Περιουσίας των ΑΕΙ και την δυνητική κατάργηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει καταρχάς:

 1. Την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας και συνέπειας της ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, κατά την λήψη των συναφών αποφάσεων.
 2. Την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης της εφαρμογής των ακαδημαϊκών αρχών στην διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων των ΑΕΙ καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΑΕΙ στο κοινωνικό σύνολο.
 3. Την ανάγκη διασφάλισης των υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό τους.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί ότι:
(i) Η υποχρεωτική ίδρυση των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ (βάσει του ν.4009/2011), όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία ως Ανώνυμες Εταιρείες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα), θα πρέπει να θεωρηθούν κατεξοχήν ως μονάδες: (α) διαδοχής των δραστηριοτήτων των Εταιρειών Αξιοποίησης Περιουσίας των ΑΕΙ, (β) διαδοχής των δραστηριοτήτων των ΕΠΙ, (γ) διαχείρισης των κληροδοτημάτων, (δ) δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας και (ε) διαχείρισης ζητημάτων φοιτητικής μέριμνας.
(ii) Θα πρέπει να διερευνηθεί εάν η ενδεχόμενη ένταξη των ΕΛΚΕ οδηγεί: (α) στην απώλεια εκπαιδευμένου ανθρώπινου  δυναμικού και  τεχνογνωσίας, με απρόβλεπτες επιπτώσεις στα ήδη υλοποιούμενα έργα, (β) απώλεια πολύτιμων αποθεματικών των ΕΛΚΕ, (γ) σοβαρές αλλαγές στον τρόπο συμβολής των μελών ΔΕΠ στα έργα των ΑΕΙ, (δ) δραματικές αλλαγές στην ακαδημαϊκή φύση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των πανεπιστημιακών. Κατά συνέπεια, μια τέτοια ενέργεια ίσως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ερευνητική δραστηριότητα των ιδρυμάτων και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ερευνητικού προϊόντος με επιπτώσεις όχι μόνο οικονομικές, αλλά και αξιακές που είναι βέβαιο ότι  θα αποτυπωθούν στις διεθνείς κατατάξεις για τα ΑΕΙ.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που προκαλούν ακαριαίες αλλαγές στην λειτουργία των ΑΕΙ, πριν από την  οριστική λήψη από την πολιτεία, των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά χρειάζεται να ληφθούν άμεσα ώστε να αρθούν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις, που επί του παρόντος αφορούν τα ΝΠΙΔ, την λειτουργία των ΕΛΚΕ, καθώς επίσης και τον μονοδιάστατο τρόπο λήψης αποφάσεων, ελέγχου και διαχείρισης των ΝΠΙΔ.
Η Σύνοδος Πρυτάνεων, καλεί όλα τα συλλογικά όργανα των Πανεπιστημίων να ενημερωθούν και να συζητήσουν διεξοδικά επί των διαστάσεων των συναφών θεμάτων.
 
-------------------------
 
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
 
1.  Θεσμικά θέματα των Πανεπιστημίων
 
Η Σύνοδος συζήτησε το θέμα της κατάρτισης των Οργανισμών των Πανεπιστημίων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους. Η έκδοση Οργανισμού, που θα υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο να υλοποιεί το όραμα και την αποστολή του, είναι ύψιστης σημασίας.
Κάθε Πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία σύνταξης του Οργανισμού του. Για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας, η Σύνοδος μερίμνησε έγκαιρα για τη σύνταξη, από ειδική επιτροπή, Σχεδίου Οργανισμού, με τα σημεία εκείνα που χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης από τα Πανεπιστήμια. Το Σχέδιο Οργανισμού έχει ήδη προωθηθεί προς τις πρυτανικές αρχές των Ιδρυμάτων.
 
2. Αρμοδιότητες  των Συμβουλίων
 
Η Σύνοδος θεωρεί ότι για την αποκατάσταση της ακαδημαϊκής τάξης και την ευόδωση της επείγουσας αναδιάρθρωσης των Πανεπιστημίων απαιτείται τροποποίηση των νόμων 4009 και 4076 με προτεραιότητα στα εξής δύο σημεία:
Η γνώμη του Συμβουλίου για την έγκριση του Οργανισμού ή του Κανονισμού του Ιδρύματος να είναι συμβουλευτική προς τον Υπουργό, ώστε η τελική απόφαση να λαμβάνεται σε αρμονία με την αντίστοιχη προηγηθείσα απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
Η γνώμη του Συμβουλίου, ως προς τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Πρύτανη, να περιορίζεται στον έλεγχο των τυπικών προσόντων και μόνο και όχι στον αυθαίρετο περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων, οι οποίοι, στο σύνολό τους, θα πρέπει να εκτεθούν στην κρίση του σώματος των εκλεκτόρων.