Βιογραφικά Στοιχεία

Προσωπικά στοιχεία

Γεννήθηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη

Πατέρας του ήταν ο Ανδρέας Μυλόπουλος, από το Σοχούμ της Ρωσίας. Μητέρα του είναι η Άννα Διακογιάννη από τη Σύμη Δωδεκανήσου.

Πατέρας δύο παιδιών, του Ανδρέα (1987) και της Ιωάννας (1989)

Σπουδές 

1976: Αποφοίτησε από το εξατάξιο γυμνάσιο του Πειραματικού Σχολείου του ΑΠΘ

1982: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

1987: Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

1994-1995: Μεταδιδακτορική έρευνα στη Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του York, στον Καναδά.

1997: Υπότροφος Καναδικής Κυβέρνησης. Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του Καναδά

Επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα

1987-1988: Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Στρατό Ξηράς

1989-1990: Εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και στη Δνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του ΥΒΕΤ

1990-1994: Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

1994-1999: Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

1999-2003: Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

2003 -σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Αντικείμενο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Βιώσιμη Υδατική Πολιτική

1994-1995: Eπισκέπτης Καθηγητής στο York Unniversity του Καναδά

1995: Επισκέπτης καθηγητής στο Stevens Institute of Technology των ΗΠΑ

1997: Επισκέπτης καθηγητής στο University of South Carolina των ΗΠΑ

2006-2007: Επισκέπτης καθηγητής στο Stevens Institute of Technology των ΗΠΑ

2006-2010: Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας για ζητήματα Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης του ΑΠΘ

2007 - 2010: Διευθυντής του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

2010 - 2014 Πρύτανης ΑΠΘ

2013 - 2014: Πρόεδρος και μέλος του Προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων

2010 - 2014: Πρόεδρος του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

2014 - 2015: Επισκέπτης Καθηγητής στο European University Cyprus

2016 - σήμερα: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αττικό Μετρό Α.Ε.

Διδασκαλία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

- Διαχείριση Υδατικών Πόρων,

- Υδραυλικά Έργα: Αρδεύσεις και Διευθετήσεις Υδατορευμάτων,

- Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία και

- Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ε.Ε.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

- Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος 

- Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

Επιστημονικό και ερευνητικό έργο 

Είναι συγγραφέας περισσότερων από 100 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων στις περιοχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων, της Βιώσιμης Υδατικής Πολιτικής και της Αειφόρου Ανάπτυξης για το Περιβάλλον.

Συμμετέχει σε εκδοτικές επιτροπές και είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα με ελληνική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σε πολλά από τα οποία ως επιστημονικός υπεύθυνος.

Από το 1996 έως σήμερα συμμετέχει ως εμπειρογνώμων σε θέματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, σε επιτροπές αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπήρξε γενικός γραμματέας του Water Resources Section της International Association for Hydraulic Research (IAHR) (2004-2009).

Κοινωνικό έργο 

2001 - 2004: Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΥΑΘ Παγίων

2001-2002: Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΘ (ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ)

2002-2007: Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΘ (ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ)

2005-2007: Μέλος της ΔΕ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ, (ΠΟΣΔΕΠ/ΑΕΙ).

Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και μέλος επιτροπών σε πολλούς φορείς, υπουργεία, ινστιτούτα και δήμους.

Αρθρογραφεί σε ημερήσιες εφημερίδες, είναι μέλος εκδοτικών επιτροπών περιοδικών και συγγραφέας δύο βιβλίων.