Πέρα από την Κοπεγχάγη...

Δικαιολογημένα η Κοπεγχάγη μονοπώλησε το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας. Αφού από τη δέσμευση των ηγετών σε μια συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον όλων μας. Πέρα όμως από την προτεραιότητα που αυτονόητα έχει μια διεθνής συμφωνία, υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που οι επιμέρους χώρες υποχρεούνται να αναλάβουν από μόνες τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που η υπερθέρμανση του πλανήτη επιβάλλει.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξάντλησε το φυσικό της κεφάλαιο και κατέστρεψε την παραγωγική της βάση, πολύ πριν εμφανιστούν οι συνθήκες της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον είμαστε από τις χώρες που αντί να ελαττώσουν, όπως η συμφωνία του Κιότο επέβαλε, αύξησαν τις εκπομπές των θερμοκηπικών τους αερίων σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Σε ποσοστό μάλιστα πολύ μεγαλύτερο κι από εκείνο των ΗΠΑ...

Πέρα λοιπόν από την Κοπεγχάγη, υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον και την ανάπτυξη στη χώρα μας, αν θέλουμε να φτάσουμε τους Ευρωπαίους πρωταγωνιστές της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Οι οποίοι εδώ και δεκαετίες έχουν κάνει πράξη το γνωστό οικολογικό ρητό: «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά»...