Επί γης ειρήνη; (Αγγελιοφόρος)

Η χρονιά τελειώνει με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκειά της βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την απαρχή μιας πρωτόγνωρης διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία βύθισε στη φτώχεια και τη δυστυχία εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ, απειλώντας με τον κίνδυνο της ύφεσης τις οικονομίες και των υπολοίπων περιοχών της γης.
Από την άλλη μεριά ο πλανήτης συνέχισε να πλήττεται με σφοδρότητα από τη μεγαλύτερη οικολογική κρίση που γνώρισε ποτέ. Η οποία οφείλεται στην υπερθέρμανση και εκδηλώνεται με τη μορφή της αλλαγής του κλίματος. Απειλώντας το παγκόσμιο οικοσύστημα με συνέπειες που εκτός από απρόβλεπτες, θα είναι και μη αντιστρέψιμες.

Πρόκειται για δύο φαινομενικά διαφορετικές κρίσεις, πίσω από τις οποίες κρύβεται η ίδια αιτία. Που δεν είναι άλλη από την άνευ όρων και ορίων νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η οποία ως μονόδρομος επικράτησε παντού, από το 1990 και μετά. Η απόλυτη κυριαρχία της αγοράς κι η υποχρεωτική προσαρμογή στις συνθήκες του ισχυρού έξωθεν ανταγωνισμού, οδήγησαν σε κατάρρευση τις κοινωνικές δαπάνες σε επίπεδο εθνικών οικονομιών, οξύνοντας οικονομικές ανισότητες και κοινωνικές αντιθέσεις. Ακρίβεια, αύξηση της ανεργίας και μεγαλύτερη φτώχεια ήταν τα δώρα του οικονομικού φιλελευθερισμού.
Από την άλλη μεριά η επιθετική ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης, που ευνοήθηκε από την ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου και την κατάργηση των συνόρων για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, δημιούργησε υπερκέρδη σε λίγους, που όμως δεν ανταποκρίνονταν στις δυνατότητες ούτε της «πραγματικής» οικονομίας, ούτε και του φυσικού κεφαλαίου της γης. Προκαλώντας τεράστιες ανισορροπίες στη διεθνή οικονομία και στον παγκόσμιο οικολογικό πλούτο. Αποτέλεσμα των οποίων είναι η οικονομική και οικολογική κρίση της εποχής.
Όσο για τη… μικρή Ελλάδα, οδηγημένη τα τελευταία χρόνια από μια νεοφιλελεύθερης αντίληψης διακυβέρνηση που ήρθε για να υλοποιήσει το ιδεολόγημα της αυτορρυθμιζόμενης αγοράς και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των λίγων και σε βάρος των πολλών, βρέθηκε σε δυσμενή οικονομική θέση, πολύ πριν ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού ο υπουργός Οικονομίας είχε προαναγγείλει σκληρά οικονομικά μέτρα, λόγω της εσωτερικής κατάστασης της οικονομίας.
Αποτέλεσμα της διεύρυνσης των οικονομικών ανισοτήτων και της όξυνσης των κοινωνικών διαφορών, ήταν για τη χώρα μας η απώλεια της κοινωνικής συνοχής. Τις επιπτώσεις της οποίας ζήσαμε με τα επεισόδια των τελευταίων ημερών. Τα οποία οριοθέτησαν το τέλος της εποχής της κοινωνικής ειρήνης και έδωσαν μια πρόγευση για όσα θα ζήσουμε την καινούργια χρονιά…