ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Σημεία από τη συνέντευξη τύπου της Συγκλήτου για τη διαθεσιμότητα του προσωπικού

Το ΑΠΘ κατάφερε να ανταπεξέλθει των θεσμικών απειλών και της οικονομικής υποβάθμισης και συνεχίζει να λειτουργεί χάρη στον πατριωτισμό των ανθρώπων του. Σήμερα το πανεπιστήμιο πλήττεται σε έναν ευαίσθητο τομέα, αυτόν του προσωπικού του. Αν χάσουμε και το προσωπικό μας το πανεπιστήμιο θα καταρρεύσει.

Την επόμενη μέρα της διαθεσιμότητας το πανεπιστήμιο θα βρεθεί σε πρακτική αδυναμία λειτουργίας. Η πολιτική της διαθεσιμότητας θα πλήξει καίρια τόσο το πανεπιστήμιο όσο και τη κοινωνία.

Ενδεικτικά οι ακαδημαϊκές δομές του ΑΠΘ που προσφέρουν κοινωνικό έργο είναι οι παρακάτω:

Κοινές δράσεις ΑΠΘ και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Συνάντηση εργασίας των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε χθες, στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΑΠΘ. Στόχος της συνάντησης ήταν η εξειδίκευση των επιμέρους όρων και σημείων του Μνημονίου Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας, που υπέγραψαν τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα στις 12 Ιουλίου 2013 και η διαμόρφωση ενός χάρτη κοινών δράσεων των δύο πανεπιστημίων.

Ομόφωνα ψηφίσματα και αποφάσεις της Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2867/18-9-2013 αποφάσισε:

1. Να εκδοθεί ομόφωνο ψήφισμα για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων,

2. Να εκδοθεί  ομόφωνο ψήφισμα για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,

3. Τον προγραμματισμό εκδηλώσεων την Πέμπτη 19, Παρασκευή 20 και Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, κατά τις οποίες το ΑΠΘ αναστέλλει τις διοικητικές του λειτουργίες.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ Ι

Δήλωση του Προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων: «2.500 κενά αντί για πλεονάζον προσωπικό έχουν τα πανεπιστήμια»

Δήλωση του Προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ, Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου:

Τα πανεπιστήμια ανταποκρινόμενα στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας για κατάρτιση Σχεδίων Αξιολόγησης της στελέχωσής τους σε διοικητικό προσωπικό, κατέθεσαν, ως όφειλαν, τα σχέδια αυτά, παρά το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, στο Υπουργείο.

Σελίδες