ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόταση για άρση του αδιεξόδου

Πρόταση για άρση του αδιεξόδου από τον Προεδρεύοντα της Συνόδου των Πρυτάνεων

Στη Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα από το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των διοικήσεων 13 Πανεπιστημίων, έγινε ευρύτατη παρουσίαση από πλευράς Πρυτάνεων των μεγάλων λειτουργικών αδιεξόδων που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματά τους, εξαιτίας του μέτρου της διαθεσιμότητας.

Ομόφωνο ψήφισμα της Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ συνήλθε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2013, με μόνο θέμα την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας 169 διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ.

Η Σύγκλητος, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τα τεκταινόμενα, εκτιμά ότι, εξαιτίας της διαθεσιμότητας μελών του διοικητικού του προσωπικού, το ΑΠΘ οδηγείται σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας του και, για το λόγο αυτό, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Να ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία η άμεση και οριστική ανάκληση της  εκδοθείσας σχετικής ΚΥΑ.

Ομόφωνη απόφαση του διευρυμένου συντονιστικού της Συνόδου των Πρυτάνεων για τη διαθεσιμότητα

Τα Πανεπιστήμια της χώρας, στο ενδεχόμενο που θα εφαρμοστεί το μέτρο της διαθεσιμότητας, θα βρεθούν σε ολοκληρωτική αδυναμία ακαδημαϊκής λειτουργίας και θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη.

Είναι απορίας άξιον με τι κριτήρια, με τι δεδομένα και με ποιά μέθοδο αξιολόγησης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απέρριψε τα σχέδια αξιολόγησης τα οποία υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια όπως τους ζητήθηκε, σύμφωνα με τα οποία προέκυπτε έλλειμμα και όχι πλεόνασμα προσωπικού.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για κατάφωρη προσβολή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων.

Διοίκηση ΑΠΘ: Νέα ανακοίνωση για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα

Οι Πρυτανικές Αρχές και οι Κοσμήτορες όλων των Σχολών του ΑΠΘ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και μέλη της Νομικής Επιτροπής, αμέσως μετά τη λήξη των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων ή/και των διευρυμένων συνεδριάσεων των Κοσμητειών του ΑΠΘ και  εξέτασαν την κατάσταση, όπως τείνει να διαμορφωθεί.

Ανακοίνωση της διοίκησης του ΑΠΘ για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα 240 υπαλλήλων του

Αργά τη νύχτα της Πέμπτης 19.09.2013, οι Πρυτανικές Αρχές και οι Κοσμήτορες όλων των Σχολών του ΑΠΘ συνήλθαμε εκτάκτως, έχοντας λάβει γνώση για την άμεσα επικείμενη έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα θέτει σε διαθεσιμότητα άλλους 240 υπαλλήλους, δηλαδή το 1/3 του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ, επιπλέον των 81 που έχουν ήδη απομακρυνθεί.

Σελίδες