ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Συμμετοχή του ΑΠΘ στο δίκτυο UniTown

Ο πρύτανης του ΑΠΘ συμμετείχε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του δικτύου UniTown στη Φερράρα της Ιταλίας στις 2-4 Οκτωβρίου. Το UniTown είναι ένα δίκτυο το οποίο συγκροτείται από πανεπιστημιουπόλεις, πόλεις δηλαδή που φιλοξενούν μεγάλα πανεπιστήμια, στο οποίο συμμετέχει και ο δήμος και το πανεπιστήμιο ταυτοχρόνως.

Ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη Συνεδρίαση της 9/10/2013, αφού εκτίμησε τους κινδύνους για την ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος που σχετίζονται με την δρομολογημένη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ, παραμένει συνεπής στις προηγούμενες αποφάσεις της και δηλώνει τα ακόλουθα:

Στιγματίζονται οι διώκτες

Δήλωση του προέδρου της Συνόδου των πρυτάνεων και πρύτανη του ΑΠΘ, Γιάννη Μυλόπουλου, στην Εφημερίδα των Συντακτών (09/10/2013):

Από διάφορες δημοσιογραφικές πηγές διαρρέει η πληροφορία ότι το υπουργείο προτίθεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου να σύρει στα δικαστήρια διευθυντές διοικητικού και τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων που δεν έχουν καταφέρει να συντάξουν τους πίνακες που τους ζητήθηκαν και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ.
Θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Διαλύεται ό,τι έχει απομείνει όρθιο στα πανεπιστήμια

Δήλωση του προεδρεύοντα της Συνόδου και Πρύτανη ΑΠΘ, καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου, μετά τη συνεδρίαση του διευρυμένου Συντονιστικού της Συνόδο των Πρυτάνεων (07/10/2013):

Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά με τους χειρότερους οιωνούς για τα πανεπιστήμια. Οικονομική ασφυξία, σοβαρές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και κατάρρευση των διοικητικών υπηρεσιών λόγω διαθεσιμότητας μεγάλου μέρους του ήδη ελλειμματικού διοικητικού προσωπικού, συνθέτουν την πραγματική εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων σήμερα.

Ομόφωνη απόφαση του διευρυμένου συντονιστικού της Συνόδου των Πρυτάνεων (7/10/2013)

Το διευρυμένο Συντονιστικό Όργανο της Συνόδου των Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι η κατάσταση στα 8 Πανεπιστήμια που πλήττονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας επιδεινώνεται καθημερινά. Η συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων στην απεργία, στα περισσότερα Πανεπιστήμια, είναι πλέον σχεδόν καθολική, με αποτέλεσμα οι διοικητικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας λειτουργίας. Επιπλέον, σε ορισμένα από αυτά τα Ιδρύματα και η ακαδημαϊκή λειτουργία καθίσταται αδύνατη, εξαιτίας της παράλληλης απεργίας των μελών ΔΕΠ.

Σελίδες