ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το ΑΠΘ τόπος συνάντησης Εκκλησίας και Αριστεράς

Σας καλωσορίζω στο ΑΠΘ ένα πανεπιστήμιο που δοκιμάστηκε και εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση και όχι μόνο και το οποίο, παρά τις επιθέσεις, στάθηκε όρθιο. Υπογραμμίζω το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο που γίνεται σήμερα τόπος της ιστορικής συνάντησης μεταξύ Εκκλησίας και Αριστεράς, το ΑΠΘ, απέδειξε στην πράξη μια αλήθεια στην οποία συμφωνεί τόσο η εκκλησιαστική παράδοση, όσο και οι αγώνες της αριστεράς. «Όσο πιο πολύ μας πολεμούν τόσο πιο πολύ μας δυναμώνουν».

Νέο ξεκίνημα για το ΑΠΘ

Η τριήμερη έκθεση «Το ΑΠΘ στο ΝΟΗΣΙΣ: Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» στην οποία παρουσιάζονται ερευνητικές δράσεις, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ομάδων του Ιδρύματος, εγκαινιάζει μια νέα περίοδο εξωστρέφειας του ΑΠΘ και σύνδεσής του με την κοινωνία και την οικονομία.

Η στρατηγική επιλογή της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης του ΑΠΘ

Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω το νέο Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΑΠΘ, καθηγητή Richard Hunter. Θεωρώ ότι εκλογή μιας τόσο διακεκριμένης και σημαντικής προσωπικότητας στη συγκεκριμένη θέση είναι εξαιρετικά σημαντική για το Πανεπιστήμιό μας. Πολύ δε περισσότερο, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν καθηγητή που διδάσκει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό και γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας.

Δήλωση στην "Εφημερίδα των Συντακτών" για την επίσκεψη του Ρ. Χάντερ

109502.png
Ο κ. Χάντερ είναι διεθνής ακαδημαϊκή προσωπικότητα και το αντικείμενό του, ο ελληνικός πολιτισμός, δείχνει και τη δυνατότητα που θα έχει να αντιληφθεί αυτά που συμβαίνουν στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Η προσφορά του ΑΠΘ στην οικονομία και την κοινωνία

Η συμβολή του δημόσιου πανεπιστημίου στο κοινωνικό σύνολο στη σημερινή εποχή της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης είναι αφενός η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και αφετέρου η παραγωγή γνώσης και η προώθηση της καινοτομίας, με πρωτογενή ερευνητικά αποτελέσματα, που μπορούν να μετεξελιχθούν σε καινοτόμα προϊόντα, αξιοποιήσιμα για την τόνωση της οικονομίας.

Σελίδες