ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πανεπιστήμια: Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει δημιουργικά

Λένε ότι η κρίση είναι ευκαιρία. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να δούμε πως οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιλήφθηκαν την οικονομική κρίση ως ευκαιρία στον ευαίσθητο τομέα της Παιδείας. Με την πρώτη λοιπόν εμφάνιση της  κρίσης έρχεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, ο γνωστός και ως νόμος Διαμαντοπούλου, ο οποίος προσπαθεί να επιβάλει ένα πρότυπο διοίκησης εντελώς ξένο προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το οποίο αμφισβήτησε ευθέως το δημόσιο, ακαδημαϊκό, αυτοδιοικούμενο και δημοκρατικό χαρακτήρα των πανεπιστημίων.

Πανεπιστήμια: Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει πνευματικά

Ομιλία στην εκδήλωση "Η κρίση πλήττει τα ευρωπαϊκά πανεπσιτήμια: Ευκαιρίες και απειλές"

Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή εκδήλωση και ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους συναδέλφους από την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Δηλώσεις του προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας

Το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, ύστερα από τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της Συνόδου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας και του έθεσε υπόψιν τις θέσεις των πανεπιστημίων για τα τρέχοντα προβλήματα:

Τρεις προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης στα πανεπιστήμια

1. Να αποσυρθεί άμεσα η διαπιστωτική πράξη της διαθεσιμότητας που υπέγραψε ο υπουργός, για τους εξής λόγους:

- Τόσο ο συνολικός αριθμός των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων, όσο και η κατανομή του στα 8 πανμια υπολογίστηκαν αυθαίρετα, χωρίς αξιολόγηση των δομών των ιδρυμάτων και χωρίς τεκμηρίωση για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.

Παρωδία διαλόγου

Μετά το νόμο Διαμαντοπούλου, που περιόρισε τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, αμφισβήτησε το δημόσιο χαρακτήρα και αποδυνάμωσε την εσωτερική δημοκρατία στα πανεπιστήμια και μετά τη δραματική περικοπή κατά περισσότερο από 60% των τακτικών προϋπολογισμών τους ως αποτέλεσμα της πολιτικής της λιτότητας που δυστυχώς έπληξε και την Παιδεία, έρχεται το μέτρο της διαθεσιμότητας να δώσει τη χαριστική βολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απομακρύνοντας από τα πανεπιστήμια χρήσιμο για την εκπαίδευση και την έρευνα διοικητικό προσωπικό.

Σελίδες