ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Τα... τέλη του 2009 (ΤΑ ΝΕΑ)

Τα ιδιαίτερα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας που καλούνται να καταβάλουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων μεγάλης ηλικίας θα είχαν περιβαλλοντικό χαρακτήρα, μόνο στο πλαίσιο μιας πολιτικής κινήτρων και αντικινήτρων. Που θα είχε ως στόχο την αντικατάσταση του γερασμένου στόλου με νέα οχήματα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Όσο μια τέτοια πολιτική απόσυρσης δεν εφαρμόζεται, τόσο το αποσπασματικό μέτρο της υπέρμετρης επιβάρυνσης των παλιών αυτοκινήτων με αυξημένα τέλη κυκλοφορίας παραμένει καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα. Για να θυμίζει στα...

Η... Δανία του Νότου (Αγγλιοφόρος)

Η σύνοδος της Κοπεγχάγης αποδείχτηκε κατώτερη των προσδοκιών που είχαν επενδυθεί σ’ αυτήν. Γι’ αυτό και είναι απόλυτα δικαιολογημένη η απογοήτευση που σκόρπισε στην παγκόσμια κοινότητα η μη δέσμευση των ηγετών σε μια συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αφού η αδυναμία συμφωνίας των μεγάλων της γης στην κρίσιμη υπόθεση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, θέτει το κοινό μας μέλλον σε σοβαρό κίνδυνο.

Είναι η Ελλάδα... νησί;

Η κρίση τονίζει την ανάγκη επαναδιατύπωσης των βασικών και των αυτονόητων. Μια αλήθεια λοιπόν που πρέπει σήμερα να επαναδιατυπωθεί, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα απομονωμένο νησί. Που σημαίνει ότι η οικονομία της ασφαλώς και επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Κι όπως το γήρας μεγεθύνει τις αδυναμίες του ανθρώπινου οργανισμού, έτσι και η οικονομική κρίση, ως εκδήλωση ενός γερασμένου διεθνούς οικονομικού συστήματος, χτυπά τις εθνικές οικονομίες στα αδύνατα σημεία τους.

Πέρα από την Κοπεγχάγη...

Δικαιολογημένα η Κοπεγχάγη μονοπώλησε το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας. Αφού από τη δέσμευση των ηγετών σε μια συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον όλων μας. Πέρα όμως από την προτεραιότητα που αυτονόητα έχει μια διεθνής συμφωνία, υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που οι επιμέρους χώρες υποχρεούνται να αναλάβουν από μόνες τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που η υπερθέρμανση του πλανήτη επιβάλλει.

Από το Ρίο στην Κοπεγχάγη (Αγγελιοφόρος)

Η πρώτη συγκροτημένη αντίδραση της παγκόσμιας κοινότητας στην υποβάθμιση του Περιβάλλοντος έγινε το 1992 στη διάσκεψη του Ρίο. Εκεί οι ηγέτες του πλανήτη συμφώνησαν ότι η οικονομική ανάπτυξη για να έχει διάρκεια στο χρόνο, πρέπει να έχει ως όριο τη φέρουσα ικανότητα της φύσης. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης για το περιβάλλον, μιας ανάπτυξης δηλαδή με περιβαλλοντικά όρια και φυσικούς περιορισμούς, επανέφερε το στοίχημα της συμβατότητας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευημερίας, σε ρεαλιστική βάση.

Σελίδες