Περιβάλλον

Mια «επένδυση» παράδειγμα …προς αποφυγήν

Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης και της άνευ προηγουμένου ύφεσης η ανάπτυξη αποτελεί, όπως είναι φυσικό, το μεγάλο ζητούμενο για την οικονομία της χώρας. Οι πάντες ερίζουν γι’ αυτήν και όλοι ομνύουν στο όνομά της.

Μη αειφορική η επένδυση στις Σκουριές

Η επένδυση της Εταιρίας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στη Βόρεια Χαλκιδική δεν πρέπει να προχωρήσει ως έχει γιατί είναι μια επένδυση που δεν ικανοποιεί την ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και θέτει σε κίνδυνο το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον όσο και την κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό το ΑΠΘ προτείνει σειρά από αλλαγές και τροποποιήσεις τόσο στη σύμβαση παραχώρησης όσο στη ΜΠΕ προκειμένου η επένδυση να γίνει συμβατή με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

Σελίδες