Ψηφίσματα Συγκλήτου

Απόφαση Συγκλήτου ΑΠΘ για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και τη δυνατότητα διακοπής σπουδών

Σας γνωρίζουμε ότι,  η  Σύγκλητος του Α.Π.Θ.,  στη συνεδρίασή της με αριθμό 2892/27-8-2014, μετά από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα  σχετικά με τη διαγραφή φοιτητών τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις νομικές γνωμοδοτήσεις, δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 έχουν όσοι φοιτητές έχουν κάνει εγγραφή ή δήλωση μαθημάτων ή εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013.

Ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τη διαθεσιμότητα (18/06/2014)

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2889/18-6-2014 αφού συζήτησε τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της διαθεσιμότητας,  καθώς και την έναρξη της διαδικασίας της κινητικότητας για 600 μόνο διοικητικούς υπαλλήλους,   διαπιστώνει ότι :

1. Οι θέσεις που διατίθενται στο ΑΠΘ στο  πλαίσιο της κινητικότητας σε καμία  περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Ιδρύματος και δεν αποκαθιστούν την βλάβη που υπέστη από την απομάκρυνση των υπαλλήλων του.

Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τη διαγραφή φοιτητών

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της, σήμερα 6 Μαρτίου, συζήτησε τη πρόβλεψη του νόμου, την οποία επανέφερε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, για τη διαγραφή των «λιμναζόντων  φοιτητών» και αποφάσισε ομόφωνα να δηλώσει τα εξής:

Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τη διαγραφή φοιτητών - Δήλωση του Πρύτανη του ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της, σήμερα 6 Μαρτίου, συζήτησε τη πρόβλεψη του νόμου, την οποία επανέφερε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, για τη διαγραφή των «λιμναζόντων  φοιτητών» και αποφάσισε ομόφωνα να δηλώσει τα εξής:

Ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη Συνεδρίαση της 9/10/2013, αφού εκτίμησε τους κινδύνους για την ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος που σχετίζονται με την δρομολογημένη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ, παραμένει συνεπής στις προηγούμενες αποφάσεις της και δηλώνει τα ακόλουθα:

Σελίδες