Κοινωνία

Πρόταση για άρση του αδιεξόδου

Πρόταση για άρση του αδιεξόδου από τον Προεδρεύοντα της Συνόδου των Πρυτάνεων

Στη Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα από το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των διοικήσεων 13 Πανεπιστημίων, έγινε ευρύτατη παρουσίαση από πλευράς Πρυτάνεων των μεγάλων λειτουργικών αδιεξόδων που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματά τους, εξαιτίας του μέτρου της διαθεσιμότητας.

Ομόφωνη απόφαση του διευρυμένου συντονιστικού της Συνόδου των Πρυτάνεων για τη διαθεσιμότητα

Τα Πανεπιστήμια της χώρας, στο ενδεχόμενο που θα εφαρμοστεί το μέτρο της διαθεσιμότητας, θα βρεθούν σε ολοκληρωτική αδυναμία ακαδημαϊκής λειτουργίας και θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη.

Είναι απορίας άξιον με τι κριτήρια, με τι δεδομένα και με ποιά μέθοδο αξιολόγησης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απέρριψε τα σχέδια αξιολόγησης τα οποία υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια όπως τους ζητήθηκε, σύμφωνα με τα οποία προέκυπτε έλλειμμα και όχι πλεόνασμα προσωπικού.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για κατάφωρη προσβολή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων.

Διοίκηση ΑΠΘ: Νέα ανακοίνωση για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα

Οι Πρυτανικές Αρχές και οι Κοσμήτορες όλων των Σχολών του ΑΠΘ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και μέλη της Νομικής Επιτροπής, αμέσως μετά τη λήξη των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων ή/και των διευρυμένων συνεδριάσεων των Κοσμητειών του ΑΠΘ και  εξέτασαν την κατάσταση, όπως τείνει να διαμορφωθεί.

Σημεία από τη συνέντευξη τύπου της Συγκλήτου για τη διαθεσιμότητα του προσωπικού

Το ΑΠΘ κατάφερε να ανταπεξέλθει των θεσμικών απειλών και της οικονομικής υποβάθμισης και συνεχίζει να λειτουργεί χάρη στον πατριωτισμό των ανθρώπων του. Σήμερα το πανεπιστήμιο πλήττεται σε έναν ευαίσθητο τομέα, αυτόν του προσωπικού του. Αν χάσουμε και το προσωπικό μας το πανεπιστήμιο θα καταρρεύσει.

Την επόμενη μέρα της διαθεσιμότητας το πανεπιστήμιο θα βρεθεί σε πρακτική αδυναμία λειτουργίας. Η πολιτική της διαθεσιμότητας θα πλήξει καίρια τόσο το πανεπιστήμιο όσο και τη κοινωνία.

Ενδεικτικά οι ακαδημαϊκές δομές του ΑΠΘ που προσφέρουν κοινωνικό έργο είναι οι παρακάτω:

Ομόφωνα ψηφίσματα και αποφάσεις της Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2867/18-9-2013 αποφάσισε:

1. Να εκδοθεί ομόφωνο ψήφισμα για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων,

2. Να εκδοθεί  ομόφωνο ψήφισμα για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,

3. Τον προγραμματισμό εκδηλώσεων την Πέμπτη 19, Παρασκευή 20 και Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, κατά τις οποίες το ΑΠΘ αναστέλλει τις διοικητικές του λειτουργίες.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ Ι

Σελίδες