Έρευνα

Η προσφορά του ΑΠΘ στην οικονομία και την κοινωνία

Η συμβολή του δημόσιου πανεπιστημίου στο κοινωνικό σύνολο στη σημερινή εποχή της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης είναι αφενός η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και αφετέρου η παραγωγή γνώσης και η προώθηση της καινοτομίας, με πρωτογενή ερευνητικά αποτελέσματα, που μπορούν να μετεξελιχθούν σε καινοτόμα προϊόντα, αξιοποιήσιμα για την τόνωση της οικονομίας.

Σελίδες