Θεσσαλονίκη

Ομιλία στο συνέδριο: "Το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη"

Το ολοκαύτωμα αποτελεί την πιο μελανή σελίδα της νεότερης ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας ιστορίας. Δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί αυτή η μαζική, οργανωμένη και στοχευμένη εξολόθρευση των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς του Χίτλερ ως «το αρχέτυπο του κακού». Η κυριαρχία του ναζισμού στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου κατά τον Β᾽ παγκόσμιο πόλεμο είχε ως αποτέλεσμα τον αφανισμό με τον πιο φρικτό τρόπο 6 περίπου εκατομμυρίων Εβραίων. Αποτελεί ως εκ τούτου μοναδικό φαινόμενο γενοκτονίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Σελίδες