Μετρό Θεσσαλονίκης: Όχημα για τη Θεσσαλονίκη της νέας εποχής

Το Μετρό είναι ένα έργο βιώσιμης ανάπτυξης καθώς συμβάλλει στην επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος και στην οικονομική ανάπτυξη μιας πόλης, όσο όμως και στην προστασία του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας της ζωής, αλλά και στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού των πόλεων όπου κατασκευάζεται και λειτουργεί.

Έχοντας αυτές τις ιδέες ως εφαλτήριο προχωρήσαμε, ως νέα διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. από τον Μάρτιο του 2016, σε έναν ριζικό επαναπροσδιορισμό της πολιτικής και της στρατηγικής της εταιρείας. Μιας μεγάλης δημόσιας εταιρείας με τεράστια τεχνογνωσία και με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα, βάλαμε ξανά μπροστά ένα έργο σταματημένο για σχεδόν τρία χρόνια και σήμερα υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία στην περιοχή μας.

Το γεγονός πως οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς σε όλα τα μέτωπα του έργου πιστοποιείται και από τα στοιχεία προόδου της βασικής γραμμής. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 100% των σηράγγων, το 95% των αρχαιολογικών εργασιών, το 80% των έργων πολιτικού μηχανικού, το 35% των αρχιτεκτονικών εργασιών και το 6% των έργων Η/Μ. Το συνολικό εκτελεσθέν ποσοστό της βασικής γραμμής ανέρχεται σε 55% (από 41% τον Φεβρουάριο του 2016 όταν και ανέλαβε η νέα διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε.). Ο ρυθμός προόδου από τον Μάρτιο του 2016 κι εντεύθεν ήταν σχεδόν τριπλάσιος από τον μέσο ετήσιο ρυθμό προόδου της προηγούμενης δεκαετίας.

Επιπλέον, από τις 28 Μαρτίου 2016, οπότε και επανεκκίνησε το έργο, το ποσό που προστέθηκε στον κύκλο εργασιών των δυο γραμμών του έργου και μέσω αυτού στην τοπική οικονομία ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ, το 40% δηλαδή των συνολικών δαπανών του έργου από την έναρξή τους μέχρι σήμερα που είναι 755 εκατομμύρια ευρώ.

Εν κατακλείδι, το Μετρό Θεσσαλονίκης συμβάλει αποφασιστικά στην οριστική επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος της πόλης, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της και συνεπώς είναι το όχημα που θα την οδηγήσει στην νέα εποχή.

*To άρθρο του καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου, προέδρου της Αττικό Μετρό Α.Ε., δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2017.