Απόφαση Συγκλήτου ΑΠΘ για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και τη δυνατότητα διακοπής σπουδών

Σας γνωρίζουμε ότι,  η  Σύγκλητος του Α.Π.Θ.,  στη συνεδρίασή της με αριθμό 2892/27-8-2014, μετά από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα  σχετικά με τη διαγραφή φοιτητών τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις νομικές γνωμοδοτήσεις, δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 έχουν όσοι φοιτητές έχουν κάνει εγγραφή ή δήλωση μαθημάτων ή εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013.

2. Όσοι φοιτητές επικαλούνται λόγους διακοπής φοίτησης καλούνται να υποβάλουν αίτηση στις γραμματείες των Τμημάτων μέχρι 10 Οκτωβρίου 2014. Τα Τμήματα θα εξετάσουν και τις αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί την τελευταία διετία.

3. Η Σύγκλητος θα διερευνήσει τις αιτίες της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των σπουδών στην προοπτική βελτίωσης της κατάστασης στο εξής.

4. Οι περιπτώσεις των φοιτητών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις περί διαγραφής της επικείμενης τροπολογίας της σχετικής διάταξης, θα ενταχθούν, μετά τον Απρίλιο του 2015, στις προβλέψεις του Οργανισμού του Ιδρύματος.