Περιβάλλον και πολιτική αλλαγή (Αγγελιοφόρος)

Το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ αποτελεί μια κοινωνικά ενδιαφέρουσα και πολιτικά καινοτόμο παρέμβαση, που ανοίγει την αυλαία στη χώρα μας για το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Με εμφανές το πολιτικό στίγμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ευδιάκριτο το χρώμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού, το ΠαΣοΚ επαναφέρει στην πολιτική επικαιρότητα την κοινωνική ατζέντα και στρέφεται ξανά με ευαισθησία στα λιγότερο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.

Ταυτόχρονα, το ΠαΣοΚ ως γνήσια προοδευτικό κόμμα αφουγκράζεται τα σύγχρονα προβλήματα και δίνει απαντήσεις στις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων. Η ανάδειξη της υπόθεσης του περιβάλλοντος σε κορυφαία προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας, σηματοδοτεί μια μεγάλη και ιστορική για τη χώρα μας αλλαγή.

Μέχρι σήμερα, το περιβάλλον αποτελούσε έναν ακόμη επιμέρους τομέα του πολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα, εκ του αποτελέσματος αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι η πρακτική αυτή της αποσπασματικής θεώρησης των προβλημάτων του περιβάλλοντος και της μη σύνδεσής τους με τα προβλήματα της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, έχει αποτύχει οριστικά. Κι αυτό γιατί η πρακτική που θεωρεί την ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική ως ανεξάρτητες τόσο μεταξύ τους, όσο και με τη διάσταση του περιβάλλοντος, είναι εκείνη που μας οδήγησε στα μεγάλα σύγχρονα αδιέξοδα της υποβάθμισης των φυσικών πόρων και των οικολογικών συστημάτων, καθώς και στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η παραδοχή της αειφορίας, προϋποθέτει ακριβώς αυτό: Το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα αναφέρεται ισότιμα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Το περιβάλλον, από αδικαιολόγητα δαπανηρή επιλογή μετατρέπεται τώρα σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την οικονομία, καθώς παρέχει νέες ευκαιρίες για μια «πράσινη» ανάπτυξη.

Η πρόβλεψη στο νέο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ της ίδρυσης ξεχωριστού υπουργείου περιβάλλοντος, όσο και η αναφορά στις νέες δυνατότητες της «πράσινης» οικονομίας, αποτελούν σημαντικές πολιτικές τομές που απαντούν πλήρως στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Το ΠαΣοΚ, συνεπές στην ιστορία του, ανοίγει και πάλι το δρόμο για μια νέα και μεγάλη πολιτική αλλαγή.